Miljømålsætning

Miljø- og arbejdsmiljømålsætning

Brovst Blikvarer A/S vil tilstræbe at producere med de mindst mulige miljømæssige påvirkninger af såvel arbejdsmiljøet som det ydre miljø indenfor en teknisk og økonomisk forsvarlig drift.

Brovst Blikvarer A/S ønsker på det miljømæssige område at ligge over branchens gennemsnitlige niveau og føre en fremadrettet miljøpolitik.

Miljøbevidst ledelse indgår som en integreret del i alle ledelsesfunktioner med det formål systematisk at forbedre virksomhedens miljø- og arbejdsmiljø.

Brovst Blikvarer A/S prioriterer medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel højt på alle niveauer i virksomheden. Samtidig vil virksomheden arbejde for det rummelige arbejdsmarked og arbejdsfastholdelse samt at minimere sygefravær.

Brovst Blikvarer A/S vil inddrage alle virksomhedens medarbejdere i miljø- og arbejdsmiljø arbejdet for at forebygge miljø- og arbejdsmiljømæssige belastninger.

Brovst Blikvarer A/S vil overholde alle myndighedskrav og vil etablere en åben kommunikation både i virksomheden og med eksterne interessenter om miljø-og arbejdsmiljømæssige forhold.

Miljømålsætningen fastlægges under hensyntagen til relevante lovbestemte krav, tekniske muligheder og interesse parters synspunkter.

Offentligheden kan ved henvendelse få udleveret virksomhedens miljøpolitik.