Miljømålsætning

Miljø- og arbejdsmiljømålsætning

Brovst Blikvarer vil tilstræbe at producere med de mindst mulige miljømæssige påvirkninger af såvel arbejdsmiljøet som det ydre miljø indenfor en teknisk og økonomisk forsvarlig drift.

Brovst Blikvarer ønsker på det miljømæssige område at ligge over branchens gennemsnitlige niveau og føre en fremadrettet miljøpolitik.

Miljøbevidst ledelse indgår som en integreret del i alle ledelsesfunktioner med det formål systematisk at forbedre virksomhedens miljø- og arbejdsmiljø.

Brovst Blikvarer prioriterer medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel højt på alle niveauer i virksomheden. Samtidig vil virksomheden arbejde for det rummelige arbejdsmarked og arbejdsfastholdelse samt at minimere sygefravær.

Brovst Blikvarer vil inddrage alle virksomhedens medarbejdere i miljø- og arbejdsmiljø arbejdet for at forebygge miljø- og arbejdsmiljømæssige belastninger.

Brovst Blikvarer vil overholde alle myndighedskrav og vil etablere en åben kommunikation både i virksomheden og med eksterne interessenter om miljø-og arbejdsmiljømæssige forhold.

Miljømålsætningen fastlægges under hensyntagen til relevante lovbestemte krav, tekniske muligheder og interesseparters synspunkter.

Offentligheden kan ved henvendelse få udleveret virksomhedens miljøpolitik.